Ministerstwo Finansów zatwierdziło e-paragony w związku z epidemią COVID-19. Jakie przepisy wprowadzi nowelizacja rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących?

Co to jest e-paragon?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących w formie oprogramowania mówi, że dokument elektroniczny to zbiór uporządkowanych i ustrukturyzowanych danych pochodzących z dokumentów fiskalnych i innych dokumentów tworzonych przez kasę. Jest on zapisywany w bazie danych kasy w formacie określonym przez protokół transmisji danych w przypadku dokumentów fiskalnych (SS2(6)).

E-paragon, dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż, wystawiany jest w formie elektronicznej. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie online poprzez kasę fiskalną online lub wirtualną kasę online. E-paragon nie może być wystawiany w kasach, które mają papierowy lub elektroniczny zapis kopii.

E-paragon nie może być stosowany, jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na otrzymywanie dowodu sprzedaży w ten sposób i nie uzgodni ze sprzedawcą sposobu jego dostarczenia (e-mail SMS, komunikator internetowy itp.). Zgoda ta może być udzielona w dowolnej formie. Wystarczy na przykład akceptacja regulaminu sklepu internetowego.

Kiedy należy wystawić paragon elektroniczny?

Kupujący powinien otrzymać paragon fiskalny niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży, nie później niż w momencie przyjęcia zapłaty. Jeśli sprzedawca otrzyma część lub całość zapłaty przed sprzedażą:

Gotówka - paragon jest wystawiany w momencie jej otrzymania.
Poczta, bank, kasa oszczędnościowa, kasa kredytowa - Paragon wystawia się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie podatnika. Musi on jednak zostać wystawiony nie później niż do końca każdego miesiąca. Jeżeli sprzedaż została dokonana przed końcem miesiąca, paragon zostanie wystawiony niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
Kasa fiskalna online
Rozporządzenie określa warunki, jakie musi spełnić kasa fiskalna, aby móc emitować płatności elektroniczne. Warunkiem technicznym kasy online musi być możliwość wydruku paragonu fiskalnego w formie papierowej oraz zapewnienie czytelnego widoku, który pozwoli nabywcy sprawdzić, czy dokument został wystawiony prawidłowo.

Raport fiskalny

Sprzedawca nadal jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i zapisywanie jej w pamięci drukarki. Raport dobowy musi zawierać raport po zakończeniu sprzedaży za dany dzień. Raport miesięczny musi zawierać raport po zakończeniu sprzedaży za miesiąc (w ciągu 25 dni). Drukowanie raportu nie jest konieczne.

Raporty niefiskalne i fiskalne mogą być wystawiane w formie elektronicznej lub papierowej. Jest to nowość, gdyż wcześniej raporty fiskalne były dostępne tylko w formie elektronicznej i papierowej. Dokumenty niefiskalne mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.