Księgowość komputerowa może pomóc Ci poprawić efektywność zarządzania finansami, pozwalając Ci zacząć z niej korzystać wcześniej niż myślisz.


Większość polskich organizacji ma dostęp do tych narzędzi. Chociaż większość polskich organizacji jest wyposażona w komputery, wiele z nich nadal nie posiada niezbędnego oprogramowania.

- W formie "americana" (lub tylko w formie papierowej).

Taka Metoda może być bardzo skuteczna, gdy mamy do czynienia tylko z kilkoma kwestiami finansowymi. Operacje finansowe w ciągu roku. Jeśli jest ich dużo, należy rozważyć zakup oprogramowania księgowego.


Do czego ma służyć ten program?


Komputerowy program księgowy jest narzędziem, które rejestruje wszystkie operacje finansowe, które mają miejsce w organizacji są gromadzone i przetwarzane.
Organizacja pozwala na stworzenie planu kont. Rejestrowanie dokumentów finansowych w sposób przejrzysty przedstawia rozliczenia. Pozwala na tworzenie planu kont i sprawne rejestrowanie dokumentów finansowych. W przejrzysty sposób przedstawia rozrachunki, rozliczenia, a także może być wykorzystany do przygotowania automatycznych preparatów. Automatycznie wylicza bilans, deklaracje podatkowe oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Programy księgowe są w stanie integrować się z innymi programami, co jest ich wspólną cechą. Takimi jak kadry, płace, czy system elektronicznej obsługi kont. Pozwala to na kompleksowe i sprawne zarządzanie administracyjne i finansowe.

Na rynku dostępnych jest wiele programów komputerowych.

Ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Najdroższe z nich są droższe. Są one przeznaczone przede wszystkim dla firm o większych potrzebach w zakresie zakresu przetwarzania danych, np. dotyczących sprzedaży i magazynów. magazynów Organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej Wystarczą prostsze programy. Ważne jest, aby pamiętać, że Nasze oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i instalacji. Łatwość aktualizacji i możliwość bezpłatnego dostępu do konsultacji technicznych Obsługa oprogramowania wymaga konsultacji technicznych. Warto dowiedzieć się Ważne jest, aby poznać przewidywany koszt programu, zanim się na niego zdecydujesz. (Koszt kolejnej aktualizacji, konsultacji i ewentualnych modyfikacji na życzenie użytkownika, itp. Wypróbujmy też wersję demonstracyjną.

Są to minimalne funkcje i możliwości, jakie powinien posiadać program komputerowy:

  • Możliwość rozbudowy i modyfikacji planu kont, w tym rozbudowy i modyfikacji kont syntetycznych o konta analityczne. Opcja ta jest niezbędna do szczegółowego ewidencjonowania i rejestrowania kosztów poszczególnych projektów. Jest to istotne dla organizacji, które pracują nad wieloma projektami i chcą wyodrębnić przychody i koszty dla każdego projektu.
  • Możliwość powiązania kont księgowych z tabelami rachunku zysków i strat oraz bilansu w celu automatycznego generowania sprawozdań finansowych w dowolnym momencie (np. bilans za pierwszy kwartał i rachunek zysków i strat za pół roku).
  • Możliwość zmiany pozycji w tabelach rachunku zysków i strat oraz bilansu w celu dostosowania ich do aktualnych szablonów sprawozdawczych. Zazwyczaj wzór rachunku zysków i strat oraz bilansu jest już w programie, ale nie został on zaprojektowany z myślą o działalności organizacji pozarządowych.
  • Możliwość eksportu danych z programu komputerowego do arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel; funkcja ta pozwala nam na wykorzystanie danych księgowych przy sporządzaniu sprawozdań dla instytucji finansowych.

Inne przydatne i ważne funkcje komputerowych programów księgowych to:

  • Możliwość dodawania oznaczeń do wybranych operacji finansowych, aby były one zgrupowane w innym układzie niż plan kont (np. Dodatkową funkcją jest;
  • Możliwość tworzenia raportów z danych oryginalnych na podstawie danych zaksięgowanych
  • Funkcja ta pozwala na sumowanie i drukowanie wybranych operacji i zapisów. Jest ona przydatna przy tworzeniu szczegółowych zestawień do analizy poszczególnych grup kosztów.
  • Wielodostęp do danych częściowych - Funkcja ta pozwala na wykorzystanie danych księgowych w ściśle określonym zakresie (poprzez kody ograniczonego dostępu). Po krótkim przeszkoleniu osoby zainteresowane (np. koordynatorzy projektów, dyrektorzy i inni) mogą mieć dostęp do danych księgowych bez udziału księgowego. Mogą one również na bieżąco kontrolować niektóre zapisy. Ważne jest, aby nikt spoza działu księgowości nie mógł wprowadzać żadnych zmian.

Oprogramowanie księgowe jest zazwyczaj łatwe w obsłudze.

Oprogramowanie księgowe jest zazwyczaj łatwe w obsłudze. Gdy zaczniesz z niego korzystać, zauważysz usprawnienia.
Finanse naszej organizacji. Program ten usprawnia proces pracy.
Eliminacja żmudnych i czasochłonnych zadań pozwala na natychmiastową pracę.
Program upraszcza pracę, eliminuje żmudne, czasochłonne czynności, pozwala natychmiast uzyskać ważne informacje finansowe dotyczące wybranej przez Ciebie działalności.

Nowoczesne, profesjonalne organizacje pozarządowe

W programie nie znajdziemy księgowości prowadzonej przez organizacje. Akta i dzienniki, które były wypełniane ręcznie. Warto się temu przyjrzeć, aby osiągnąć ten poziom.