Kasy fiskalne online są unikalnym rodzajem urządzenia fiskalnego, przekazującym informacje o transakcjach i inne dane do Centralnego Rejestru Kas. Są one nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie zasady obowiązują ich właścicieli

Kasa fiskalna online i podstawa prawna

Do stosowania kas fiskalnych online zobowiązani byliby wszyscy przedsiębiorcy, dlatego też założono, że obowiązek ten będzie dotyczył ich wszystkich. Styczeń 2018 roku był pierwotnym terminem wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów. Ministerstwo Finansów ostatecznie zrezygnowało z wdrożenia tej ustawy w obecnym kształcie. Uznano, że cała procedura powinna być rozłożona w czasie. Choć odpowiednie przepisy weszły w życie 1 maja 2019 roku, to pierwsi przedsiębiorcy zostali zobowiązani do wdrożenia kas fiskalnych online kilka miesięcy później, w styczniu 2020 roku.

Obowiązek ten objął pierwszą grupę, w której znaleźli się właściciele warsztatów samochodowych, a także przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą benzyny, oleju napędowego oraz gazu do silnika spalinowego.

Rok później, w styczniu 2021 roku, kolejna grupa właścicieli firm została zobowiązana do prowadzenia kas fiskalnych online. Stało się to obowiązkowe dla właścicieli obiektów, którzy na stałe lub sezonowo świadczą usługi noclegowe i gastronomiczne. Ustawie podlegają wszystkie hotele, pensjonaty i zakłady gastronomiczne. Ustawa nałożyła również obowiązek posiadania kas fiskalnych online na przedsiębiorców, którzy sprzedają węgiel, brykiet lub inne paliwa stałe do celów opałowych, wyprodukowane z węgla, koksu lub półkoksu.

Ustawa ta będzie obowiązywać przedsiębiorców od lipca 2021 roku. Dotknie ona również tych, którzy świadczą usługi: kosmetyczne, fryzjerskie i kosmetyczne.

CRK i przechowywanie danych

Poprzez specjalnie zaprojektowaną do tego celu sieć teleinformatyczną, dane z kas fiskalnych online spływają do Centralnego Repozytorium lub Centralnego Rejestru Kas. Informacje te są gromadzone w celu ich analizy i kontroli. W CRK przechowywane są przede wszystkim informacje zawarte na paragonach, tj. rejestr towarów i usług będących przedmiotem transakcji, data/godzina zakupu oraz ceny. CRK rejestruje również wszelkie zmiany w zakresie stawek podatkowych, adresy punktów sprzedaży oraz informacje o przeglądach technicznych.

Jaki cel ma wprowadzenie kas fiskalnych online?

Wprowadzając obowiązek stosowania kas fiskalnych online, nadrzędnym celem było zlikwidowanie i zwalczanie tzw. luki VAT. Kasy fiskalne online pozwolą na dokonywanie transakcji bezgotówkowych i wystawianie paragonów elektronicznych. Jest to istotna zaleta. Te zaawansowane technologicznie urządzenia pozwolą na stopniową eliminację przestarzałego sprzętu.